Di sản Y2K lừng lẫy của John Galliano

Di sản Y2K lừng lẫy của John Galliano

Sáng tạo nhưng vẫn gây tranh cãi, không nghi ngờ gì khi các thiết kế của John Galliano đã định hình nên xu hướng thời trang Y2K mà chúng ta đang thấy ngày nay.