Nhiều người đọc

Tin mới kinh doanh

Midea khởi công xây dựng Khu công nghiệp công nghệ số và công nghệ sáng tạo
Vào ngày 30 tháng 5, Midea Group đã tổ chức sự kiện "Khoa học và công nghệ tương lai". Công trình Công nghiệp công nghệ số và công nghệ sáng tạo của Midea, với tổng vốn đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ, đã chính thức khởi công. Đồng thời, Công viên đổi mới khoa học công nghệ của Midea cũng bắt đầu hoạt động toàn diện.

Doanh nhân

Xem thêm

Khởi nghiệp

Xem thêm

Doanh nghiệp

Xem thêm

Bất động sản

Xem thêm