Hà Nội 09:00 - 21/01/2020
Thay đổi khu vực
15oC
Có sương mù
Hôm nay
(21/01 Thứ Ba)
15oC - 21oC
Ngày mai
(22/01 Thứ Tư)
16oC - 23oC
Ngày kia
(23/01 Thứ Năm)
19oC - 24oC

Hiện tại Hôm nay
21/01 Thứ Ba
Ngày mai
22/01 Thứ Tư
Ngày kia
23/01 Thứ Năm

TP.HCM

24oC
Ít mây, trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 34oC
Ít mây không mưa

Đà Nẵng

19oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 27oC
Ít mây không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

23oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 28oC
Ít mây không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

17oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Ít mây không mưa
19oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hậu Giang

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
23oC - 33oC
Ít mây không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
16oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Ít mây không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Kiên Giang

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Ít mây không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
16oC - 30oC
Ít mây không mưa
20oC - 30oC
Ít mây không mưa
20oC - 31oC
Ít mây không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Ít mây không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 27oC
Ít mây không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
11oC - 16oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
14oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Lào Cai

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Long An

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Ít mây không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Bình

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Ít mây không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Phú Yên

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Ít mây không mưa
21oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Quảng Trị

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Ít mây không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
23oC - 33oC
Ít mây không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Ít mây không mưa
21oC - 34oC
Ít mây không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thái Nguyên

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thanh Hóa

Đang cập nhật
17oC - 23oC
Có mây, có mưa rào
17oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Huế

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Ít mây không mưa
17oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Ít mây không mưa
23oC - 31oC
Ít mây không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Vĩnh Long

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 34oC
Ít mây không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
15oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Vũng Tàu

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
25oC - 32oC
Ít mây không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
14oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Cần Thơ

25oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Ít mây không mưa

Vinh

19oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Ít mây không mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

14oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
15oC - 26oC
Ít mây không mưa

Việt Trì

15oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Pleicu

14oC
Ít mây, trời nắng
14oC - 30oC
Ít mây không mưa
16oC - 30oC
Ít mây không mưa
17oC - 30oC
Ít mây không mưa

An Giang

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Ít mây không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bắc Giang

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bạc Liêu

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
24oC - 31oC
Ít mây không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bến Tre

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Ít mây không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Ít mây không mưa
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Ít mây không mưa
22oC - 32oC
Ít mây không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Ít mây không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
12oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 25oC
Ít mây không mưa
14oC - 26oC
Ít mây không mưa
13oC - 26oC
Ít mây không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Ít mây không mưa
19oC - 30oC
Ít mây không mưa
19oC - 31oC
Ít mây không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
15oC - 34oC
Ít mây không mưa
15oC - 31oC
Ít mây không mưa
15oC - 31oC
Ít mây không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
15oC - 29oC
Ít mây không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
17oC - 30oC
Ít mây không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Ít mây không mưa
23oC - 35oC
Ít mây không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
23oC - 33oC
Ít mây không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Cập nhật: 09:00 - 21/01/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết