Chỉ số không khí

Hà Nội
97
TP HCM
55
Hải Phòng
117
Nha Trang
42
Đà Nẵng
80
Đà Lạt
29
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 13:09 - 06/02/2023
Thay đổi khu vực
20oC
Có mưa phùn
Hôm nay
(06/02 Thứ Hai)
20oC - 25oC
Ngày mai
(07/02 Thứ Ba)
20oC - 24oC
Ngày kia
(08/02 Thứ Tư)
20oC - 26oC

Hiện tại Hôm nay
06/02 Thứ Hai
Ngày mai
07/02 Thứ Ba
Ngày kia
08/02 Thứ Tư

TP.HCM

30oC
Ít mây, trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

20oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sơn La

22oC
Mây thay đổi, trời nắng
17oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cao Bằng

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 29oC
Có mây, không mưa
15oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hòa Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hưng Yên

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
13oC - 25oC
Có mây, không mưa
12oC - 25oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Nam Định

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Bình

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Phú Yên

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Huế

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

29oC
Ít mây, trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Vinh

21oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Việt Trì

20oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Pleicu

25oC
Mây thay đổi, trời nắng
16oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 31oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
17oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Có mây, không mưa
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
17oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 13:09 - 06/02/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Hà Nội 10 độ C, Trung Bộ mưa về đêm

Hà Nội 10 độ C, Trung Bộ mưa về đêm

Thời tiết miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại khi nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu. Hà Nội xuống mức 10 độ C. Khu vực miền Trung mưa nhiều về đêm.
Ba miền đều có mưa, miền Bắc trời rét run

Ba miền đều có mưa, miền Bắc trời rét run

Thời tiết mưa rào và giông rải rác được dự báo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với lượng mưa ở mức vừa phải. Tại miền Bắc, không khí lạnh khiến nền nhiệt hạ thấp ở mức 9-14 độ C, vùng núi xuống dưới 5 độ C, trời rét run.

Xem thêm