VIDEO CHỌN LỌC

Bị dồn vào đường cùng, linh dương vùng lên húc thủng bụng báo săn
Trong lúc giằng co với con mồi, báo săn bị linh dương Gazelle dùng sừng húc mạnh vào bụng khiến nó bị thương.