VIDEO CHỌN LỌC

Vì sao khi hoàng hôn bầu trời chuyển sang màu đỏ?
Bầu trời vào ban ngày có màu xanh nhưng khi hoàng hôn lại chuyển sang màu đỏ hay da cam, vì sao vậy?